PSO

Przedmiotowy system oceniania z geografii opublikowany jest
tutaj.